MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Pasākumi un izstādes septembrī

Papildināts 2022. g. 16. septembrī
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Pasākumi un izstādes septembrī

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

No 1. septembra līdz 31. maijam bibliotēkas darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai 9.00 – 18.00, sestdienās: 10.00 – 16.00, svētdienās slēgts. Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – metodiskā diena (bibliotēka apmeklētājiem slēgta).

10. septembrī plkst. 12.00 Bērnu literatūras centrā spēles “Alfa Bēta Ducis” atklāšanas svētki un pirmais turnīrs.

15. septembrī plkst. 14.00 bibliotēkas 2. stāvā tikšanās ar rakstnieci Gunitu Lagzdiņu Skroderēnu projekta “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs” ietvaros. Pasākums tiks translēts arī Facebook (@KuldigasBiblioteka).

No 16. septembra Kuldīgas Galvenās bibliotēkas  1. stāvā dzejniekam Jurim Kronbergam veltīta izstāde “tur un te | där och här”.

No 19. septembra Jura Ulmaņa fotoizstāde par ceļojumiem.

22. septembrī plkst. 16.00 Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 2. stāvā Ceļotmīļu tikšanās ar alpīnistu Juri Ulmani. Pasākums tiks translēts arī Facebook (@KuldigasBiblioteka).

28. septembrī  plkst. 16.00 Lasītāju kluba tikšanās bibliotēkā.

29. septembrī Metodiskā diena – bibliotēka slēgta.

29. septembrī plkst. 19.00 Literatūras diskusiju klubs PLAUKTs platfromā Zoom.

Līdz 11. septembrim bibliotēkas 2. stāvā literatūras izstāde Gleznotājam, grafiķim, karikatūristam, grāmatu ilustratoram Indriķim Zeberiņam – 140

 

Alsungas bibliotēka

No 3. septembra novadpētniecības fotoizstāde bibliotēkas telpās -  “No Melānijas albuma…”.

No 30. septembra virtuālā izstāde Facebook.com bibliotēkas lapā - “Latviešu trimdas literatūra - ieskats Guntas Krasts grāmatu dāvinājumā no ASV”.

No 6. - 20. septembrim, Dzejas dienās: “Dzimtenei Latvijai”. Iepazīsim latviešu trimdas dzejniekus - ikdienas dzejas lasījumi pēc brīvas izvēles no ASV atsūtītā trimdas literatūras grāmatu klāsta.

30. septembrī, plkst. 16.00 Lasītāju kluba aktīvistu un citu interesentu sanāksme. No ASV atsūtītā Guntas Krasts dāvinājuma prezentācija un trimdas autoru darbu lasījumi. Bibliotekārās degustācijas - kā veltījums trimdas rakstniekiem un dzejniekiem.

 

Antuļu bibliotēka

Jaunmuižā Māra Mihailova fotoizstāde ,,Pie jūras dzīve mana”.

9.septembrī plkst. 19:00  pie Antuļu bibliotēkas muzikāli laterāls pasākums ,,Savējie sapratīs’’.

 

Ēdoles bibliotēka

Septembrī Ilzes Kalvānes ilustrāciju izstāde “Spilgti bezgalīgais stāsts”.

19. septembrī plkst. 16.00 Ēdoles grāmatu draugu tikšanās

 

Īvandes bibliotēka

No 15. līdz 30. septembrim Īvandes pagasta bibliotēkā Brindas Ceriņas foto izstāde – Izraēla.

 

Kabiles bibliotēka

No 15. līdz 30. septembrim TTMS “Kuldīgas palete” gleznu izstāde.

No 12. līdz 30. septembrim dzejas dienu akcija “Laimīgie lasa dzeju un ēd šokolādi”.

 

Nīkrāces bibliotēka

Līdz 30. septembrim  Māra Mihailova foto izstāde “Runča stāsts”.

12. septembrī plkst. 12.00 Lasītāju kluba tikšanās.

 

 

Pelču bibliotēka

17. septembrī fotogrāfiju izstādes atklāšana “Ainavas, noskaņas, cilvēki Pelčos” sadarbībā ar Kuldīgas fotoklubu “Divas upes” un Pelču amatieru fotogrāfiem Pelču bibliotēkā.

21.septembrī plkst. 12.00 Jauno grāmatu diena. Būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas krājuma jaunākajām grāmatām.

 

Raņķu bibliotēka

Septembrī Zaigas Gulbes dzejas izstāde “Baltās gaismas dzeja” uz koka ripām.

 

Rudbāržu bibliotēka

No 5. līdz 30.septembrim Ilzes Kalvānes ilustrāciju izstāde “Spilgti bezgalīgais stāsts”

No 1. līdz 30.septembrim izstāde “Sērkociņu etiķešu stāsti”. Aijas Lubiņas privātkolekcijas dāvinājums Pelču bibliotēkai.

 

Rumbas bibliotēka

Septembrī literatūras izstāde “Iepazīsti dzeju bibliotēkā”.

12. septembrī radošā darbnīca bērniem “Izgatavo savu zīmuļu trauciņu”.

 

Snēpeles bibliotēka

No 1.septembra līdz 16.septembrim literāra izstāde Indriķim Zeberiņam - 140.

No 16.septembra līdz 14.oktobrim Dainas Girvaites fotogrāfiju izstāde “Mani putni” no Pelču bibliotēkas krājuma.

15.septembrī plkst.10.00 radoša nodarbība pirmsskolas sagatavošanas grupas bērniem “Tinam, pinam, līmējam”

 

 

Turlavas bibliotēka

No 5. septembra līdz 26. oktobrim Māra Kreicberga foto izstāde “Mirklis dabā. Dzīvnieki”.

No 5. līdz 30. septembrim Izstāžu ciklā “Radošā Turlava” Patrīcijas Junkeres darbu izstāde “Epoksīdsveķu māksla”.

 

 

Vārmes bibliotēka

Vārmenieces Dārtas Druvaskalnas (10 gadi), Keramikas darbu izstāde.

2. septembrī plkst. 10.00 tiešraide “Jauno grāmatu čupiņa”. Vārmes pagasta bibliotēkas Facebook lapā (@varmesbiblioteka).

9. un 30. septembrī  plkst. 10.00 tiešraide “Piektdienas pasaku rīts kopā ar Kroksīti”. Vārmes pagasta bibliotēkas Facebook lapā (@varmesbiblioteka).

12. septembrī plkst.18.00 Vārmes bibliotēkas āra lasītavas atklāšana/ dzejas dienas “Kā gulbji balti padebeši iet ...”, E. Veidenbaumam – 155. Visi laipni aicināti.